Uit het meest recente jaarverslag

JaarverslagAan een aantal organisaties werd opnieuw een donatie overgemaakt, zoals aan Wycliffe (projecten op het gebied van alfabetisering en bijbelvertaalwerk, verspreid in de wereld), HEART Youth Crisis Centre (opvoedkundige programma’s in Zuid-Afrika op het gebied van drugs- en alcoholverslaving, psychische problematiek en tiener zwangerschappen) en Compassion (zorg voor kansarme kinderen, verspreid in de wereld).

Financiële ondersteuning werd gecontinueerd voor het verder laten ontwikkelen van diverse cursussen op het gebied van Bijbels onderricht en discipelschapstraining. Deze cursussen worden aangeboden aan diverse doelgroepen, o.a. om via radio te worden uitgezonden.

Een nieuwe ontwikkeling van de laatste jaren is om materialen ook online aan te bieden. Zie voor vertalingen van openbare cursussen de pagina Cursussen.


© 1985–2021 Epikouria.