Over onze stichting

Stichting Epikouria steunt allerlei doelen, zie voor een overzicht de pagina Financiën.
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de uitgave van diverse cursussen, zie voor een overzicht de pagina Cursussen.
Voor dit laatste werkt Epikouria nauw samen met Stichting Deltacursus en voor die in het buitenland met Open Doors en Trans World Radio.

Wilt u meer informatie over onze doelstellingen en activiteiten?

ContactVoor alle verdere informatie die de stichting betreffen, kunt u contact met ons opnemen:

De andere twee bestuursleden zijn:

  • Ir. Karel Kuijpers, secretaris (Zoetermeer)
  • Ir. Jan van Diepen, penningmeester (Dronten)

Over het auteursrecht van de cursussen

De diverse materialen van de cursussen van Epikouria mogen worden verveelvoudigd mits ongewijzigd en met bronvermelding – Stichting Epikouria – en u er geen geld voor vraagt.