Meerdere cursussen online beschikbaar

Logo Naam Omschrijving van de inhoud
DOTA DOTA DOTA staat voor Discipleshiptraining On The Air.
DOTA is een discipelschapscursus in meerdere talen, waaronder:
Betacursus Betacursus Bestudering van het Johannes evangelie is een geschikte start om bekend te raken met Jezus Christus, zijn persoon en zijn boodschap.
Deltacursus Deltacursus Dit is een discipelschapscursus in 50 lessen. De Deltacursus volgt Gods handelen en zijn woorden van Genesis tot Openbaring.
Ook beschikbaar in het Engels als Delta Course.
Bijbelboeken Bijbelboeken Studies per bijbelboek. Dit project is gestart in 2021. Voorrang wordt gegeven aan de Engelse studies.
Openbaring Last Bible book Studies in het boek Openbaring; ook in het Engels.
Onderwerpen Bijbel onderwerpen Diverse onderwerpen belicht vanuit de Bijbel.
Dit project is recent gestart – in opbouw.

© 1985–2021 Epikouria.