Epikouria

Epikouria

— een kleine stichting met een grote ambitie.

Poor peopleEpikouria werd in 1985 opgericht met als doel het bevorderen van welzijnswerk en vormingswerk ten behoeve van kansarmen in de derde wereld

 Epikouria betekent “hulp” of “bijstand”; dit Griekse woord wordt gebruikt in het bijbelboek Handelingen 26 vers 22.

Dit wordt bereikt door het financieel ondersteunen van diverse projecten, overigens zonder zelf betaalde medewerkers in dienst te hebben.

Een van de projecten is het ontwikkelen en vervolgens ter beschikking stellen van cursussen ten behoeve van de geestelijke vorming. Om deze ook voor een Nederlands publiek beschikbaar te maken, vindt u de relevante cursussen op deze website – zie pagina Cursussen.

Overigens worden bij deze werkzaamheden heel wat kosten gemaakt. Indien u hieraan wilt bijdragen, is dat zeer welkom – zie pagina Financiën. Hier vindt u ook onze financiële verantwoording.