Financiële steun voor Epikouria

Meerdere mensen dragen financieel bij aan de diverse projecten. Uw donatie is meer dan welkom omdat er forse kosten gemoeid zijn, vooral met het vertalen van de diverse cursussen.

ANBIEpikouria is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41023540. Zij is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI, zodat giften door u voor aftrek van de inkomstenbelasting aangemerkt kunnen worden.

Onze bankgegevens:
IBAN:  NL93 ABNA 0597 9167 80
BIC/SWIFT:  ABNANL2A

Wilt u de stichting testamentair gedenken?

De tenaamstelling dient te luiden:
Stichting Epikouria te Dronten.

Gedetailleerde informatie vindt u in onze jaarstukken; zie hieronder voor de meest recente.
Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met onze penningmeester: Ir. J.W.M. (Jan) van Diepen (Dronten).